بورس پرس: مجوز افزایش سرمایه شرکت دارویی و برنامه افزایش سرمایه هلدینگ سیمانی

بورس پرس: مجوز افزایش سرمایه شرکت دارویی و برنامه افزایش سرمایه هلدینگ سیمانی : عنوان 
1396/04/12 : تاریخ انتشار

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان که با سرمایه اسمی 400 میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس درج شده و 92.8 درصد سهام آن متعلق به سرمایه گذاری گروه توسعه ملی است، در نظر دارد در صورت موافقت سازمان بورس و تصویب مجمع فوق العاده ،  سرمایه فعلی را با افزایش سرمایه 20 درصدی به 480 میلیارد تومان برساند.

تامین مالی"سیدکو" از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و با هدف اصلاح ساختار مالی انجام می پذیرد.

شرکت تولید دارو نیز که با سرمایه فعلی 30 میلیارد تومانی در فرابورس حضور دارد با اخذ مجوز افزایش سرمایه 27 درصدی از سازمان بورس، روانه مجمع فوق العاده می شود و سرمایه را به 38 میلیارد تومان می رساند.

تامین مالی "دتولید" که سهامدار عمده آن با 69.8 درصد سرمایه گذاری البرز است، از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و با هدف اجرای طرح بهسازی و نوسازی در جهت رعایت الزامات جی ام پی صورت می گیرد.

همچنین افزایش سرمایه از مبلغ 38 میلیارد تومان به 46 میلیارد تومان نیز به مدّت 2 سال در اختیار هیئت مدیره این شرکت دارویی قرار گرفته تا پس از تصویب در مجمع فوق العاده و أخذ مجوز از سازمان،نسبت به عملی کردن آن اقدام کند.