خبر: اقدام جهادی بسیجیان شرکت سیمان تهران در جمع آوری ضایعات مجتمع

خبر: اقدام جهادی بسیجیان شرکت سیمان تهران در جمع آوری ضایعات مجتمع : عنوان 
1396/04/15 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی سیمان تهران، در مرحله نخست این فعالیت ارزشمند که با حضور و استقبال چشم گیر بسیجیان مجتمع صنعتی سیمان تهران انجام شد،بیش از ده تن ضایعات از محوطه مجتمع جمع آوری گردید.

مسئول بسیج کارگری سیمان تهران ضمن تاکید بر استمرار اینگونه فعالیت ها افزود: نوآوری در فعالیت های این نهاد نه تنهاموجب افزایش اعتبار  بسیج گردیده بلکه حرکت داوطلبانه جوانان و مشارکت نشاط آمیز آنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی را نهادینه کرده است.

آقای امینی با تأکید بر اینکه نیاز امروز ما تجلی فرهنگ دینی و انقلابی است، تصریح کرد: تقویت روحیه همدلی ، ایثار و ترویج ارزش های انقلابی در میان شرکت کنندگان در این حرکت جهادی دیده می شود .