خبر: عربستان تعرفه صادرات سیمان خود را ۵۰ درصد کاهش داد

خبر: عربستان تعرفه صادرات سیمان خود را ۵۰ درصد کاهش داد : عنوان 
1396/04/19 : تاریخ انتشار

بنابر اطلاعیه پنجشنبه گذشته وزارت بازرگانی کشور عربستان، به مدت دوسال عوارض صادرات فولاد این کشور به منظور ایجاد مشوق های صادراتی به طور کامل لغو گردید.

همچنین تعرفه دریافتی از صادرکنندگان سیمان عربستان نیز به میزان ۵۰ درصد کاهش یافت تا بلکه در این دوران رکود صنعت سیمان این کشور نیز بتواند با دیگر رقبای منطقه ای خود رقابت کند.