صداوسیما: عرضه سیمان فله در پاکت نشان های معتبر سیمان در شرق تهران

صداوسیما: عرضه سیمان فله در پاکت نشان های معتبر سیمان در شرق تهران : عنوان 
1396/04/21 : تاریخ انتشار

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به همین منظور با گشت مشترک تعزیرات حکومتی به اتفاق کارشناسان صنعت و معدن و تجارت و سازمان استاندارد در این محل ها حاضر شدیم.
مقصد نخست ما در منطقه حکیمیه بود که به محض ورودمان به چند مصالح فروشی شاهد متواری شدن فروشندگان این مکان ها بودیم.
در بازرسی انبار این چند مصالح فروشی به پاکت های خالی چندین نشان سیمان برخورد کردیم که ظاهرا در همین مکان ها سیمان فله ای در این پاکت ها ریخته و عرضه می شد .
نماینده یکی از نشان های معتبر تولید سیمان هم ما را در این گشت همراهی می کرد و شاکی این مصالح فروشان بود.
فیاضی  در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: متاسفانه در چندین نقطه تهران به ویژه در جنوب و شرق شاهدیم که سیمان های فله در پاکت های شرکت ما بسته بندی و عرضه می شود و خیلی ها از کیفیت پایین این سیمان ها به ما انتقاد  کرده اند که وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم این سیمان های نامرغوب به طور غیر قانونی بسته بندی شده است.
نماینده سازمان استاندارد هم در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: وقتی فرآورده ای مشمول استاندارد می شود تولید،  بسته بندی و توزیع آن باید منوط به داشتن مجوز از این سازمان باشد و بطور کلی همه مصالح فروشی هایی که سیمان فله را بسته بندی می کنند متخلف هستند.
احمدی افزود: ما نمونه هایی از این سیمان ها را به آزمایشگاه موسسه استاندارد خواهیم برد تا مشخص شود این سیمان ها چه نوع کیفیتی دارد؟
رییس مرکز گشت های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران هم که مارا در این گشت همراهی می کرد خطاب به یکی از مالکان این مصالح فروشی گفت: شما سیمان فله را در پاکت های سیمان شاهرود بسته بندی می کنید؛ مگر مجوز دارید؟ که فروشنده پاسخی ارایه نکرد و گفت: ما از روز گذشته که فهمیده ایم این کارها غیر قانونی است دیگر بسته بندی نکردیم.
بهمن حسن بیگی افزود: واقعا مشخص نیست این سیمان فله که داخل این کیسه ها ریخته می شود چه کیفیتی دارد و ما در همین خصوص شکایات بسیار فراوانی دریافت کرده ایم .
وی گفـت: اگر این مصالح فروشی ها پروانه کسب داشته باشند در چارچوب قانون نظام صنفی با آنها برخورد می شود و اگر نداشتند به اتحادیه معرفی می شوند.