خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان هرمزگان در سال مالی منتهی به آبان ۹۶

خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان هرمزگان در سال مالی منتهی به آبان ۹۶ : عنوان 
1396/04/22 : تاریخ انتشار

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان هرمزگان با نماد “سهرمز” در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ دوره ۶ ماهه (حسابرسی شده) دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ در کدال منتشر شد. 

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان هرمزگان طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ با سرمایه ۵۴۲,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۵۰۸ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
پوشش ۶ ماهه ۵۶% مبلغ ۲۸۵ ریال