خبر: شرکت سیمان شمال ۱۰۰۰ میلیاردی شد

خبر: شرکت سیمان شمال ۱۰۰۰ میلیاردی شد : عنوان 
1396/04/22 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان شمال، مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در تاریخ ۹۶/۰۴/۰۴ و  مصادف با آخرین روز ماه مبارک رمضان ، با مشارکت بیش از ۷۹.۸% از سهامداران محترم، در سالن اجتماعات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، به ریاست  آقای دکتر فاطمی نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و با حضور آقای مهندس صفریان مدیر عامل این شرکت، نمایندگان  سازمان بورس، بازرسی و حسابرس قانونی و نماینده سهامداران بعنوان اعضای هیئت رئیسه برگزار گردید . بر اساس مصوبات این مجمع که با رای قاطع سهامداران به تصویب رسید سرمایه شرکت سیمان شمال از ۸۲۶/۹۷۷/۸۷۰/۰۰۰ ریال به ۱/۰۷۵/۰۷۱/۲۳۱/۰۰۰ ریال افزایش یافت
مجمع راس ساعت ۱۰ صبح با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و با نواختن سرود جمهوری اسلامی شروع و با ارائه گزارش جامع آقای مهندس رجبی معاونت مالی شرکت ادامه یافت . سپس اعضای هیئت رئیسه در جایگاه مستقر و جناب آقای مهندس صفریان با ارائه گزارش تفصیلی و تبیین بخشی از اقدامات برجسته در حوزه های مختلف، دلایل منطقی، مستدل و مستند در خصوص درخواست افزایش سرمایه را برای سهامداران تشریح نموده که مورد توجه اعضای هیئت رئیسه واقع شد و نظر سهامداران شرکت کننده را نیز جلب نمود .
همچنین در پایان مجمع، پیشنهاد افزایش سرمایه با رای قاطع سهامداران به تصویب رسید  و در نهایت مجمع ساعت ۱۲ به کار خود خاتمه داد