اطلاعات: استفاده از گاز مشعل فاز ۱۲ پارس جنوبی در صنعت سیمان

اطلاعات: استفاده از گاز مشعل فاز ۱۲ پارس جنوبی در صنعت سیمان : عنوان 
1396/04/22 : تاریخ انتشار

سهیل رفیعی رئیس بهره‌برداری پالایشگاه نهم پارس جنوبی دیروز با بیان این مطلب گفت: با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی و ضرورت کاهش میزان آلایندگی در فازهای پالایشگاهی، پیشنهاد شده تا گاز مشعل های فاز ۱۲ در اختیار کارخانه های سیمان قرار ‌گیرد.

به گفته وی این موضوع باعث می‌شود بخشی از گاز که بلا استفاده در فلر پالایشگاه سوزانده می شود، در یک واحد صنعتی باعث ایجاد ارزش افزوده شده و از همه مهم‌تر شاهد کاهش ۴۰ درصدی میزان فلرینگ پالایشگاه و آلودگی زیست محیطی باشیم.