خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خرم آباد

خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خرم آباد : عنوان 
1396/04/22 : تاریخ انتشار

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی به شرح ذیل عنوان شده است:
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل کارخانه به ادرس خرم اباد، جاده کمربندی بروجرد-اندیمشک ، جنب پادگان شهید بهشتی برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

     دستور جلسه :
    استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
    تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
    انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره