خبر: افزایش تقاضا برای سیمان سفید تا سال ۲۰۲۱

خبر: افزایش تقاضا برای سیمان سفید تا سال ۲۰۲۱ : عنوان 
1396/04/25 : تاریخ انتشار

بر اساس گزارش بخش سیمان و مصالح ساختمانی مرکز مطالعاتی CW آمریکا، این در حالی است که سیمان سفید تنها ۱درصد از نیاز جهان به سیمان را تشکیل می دهد و بازار مصرف با توجه به برنامه های متنوع و تخصصی که در خصوص استفاده از سیمان سفید در حال اجرا است تا حدی به این سمت تغییر جهت خواهد داد.

«رالوکا کرکل» مشاور ارشد این گروه تحقیقاتی معتقد است که سیمان سفید یک محصول متمایز است و قیمت های جهانی آن نیز بر همین اساس پایه گذاری شده است. همچنین بازارهای جدیدی برای این محصول پیش بینی میشود که عمدتا بر پایه زیبا سازی بنا ها و پروژه های ساختمانی بنا نهاده شده است.

بر اساس بررسی های انجام شده طی پنج سال آینده در بخش آسیایی، چین و هند از پیشتازان افزایش بازار مصرف سیمان سفید به شمار می روند. به گزارش سیمان خبر، در بخش غیر آسیایی  رشد مصرف سیمان سفید در آمریکا و مکزیک قابل توجه خواهد بود به گونه ای که طی ۵ سال گذشته به ترتیب با رشد متوسط ۸ و ۱۳ درصدی همراه بوده که یکی از عوامل آن تغییر فضای اقتصادی دو کشور عنوان شده است.در حال حاضر سیمان سفید در ۱۳۰ کارخانه در سطح جهان تولید می شود که در حدود ۵۰ درصد از ظرفیت تولید این محصول در اختیار هلدینگ های بزرگ سیمانی است که در حد قابل توجهی برای تولید سیمان سفید ظرفیت سازی کرده اند