شکوه فرهنگ: وضیعت نامناسب مسیر زیرگذر کارخانه سیمان آرتا شهرستان نمین

شکوه فرهنگ: وضیعت نامناسب مسیر زیرگذر کارخانه سیمان آرتا شهرستان نمین : عنوان 
1396/04/25 : تاریخ انتشار

به گزارش خبرنگار شکوه فرهنگ، وضیعت نامطلوب آسفالت زیر گذر کارخانه سیمان آرتا شهرستان نمین گلایه شهروندان نمینی را به همراه داشته است، و انتظار دارند تا مسئولین تلاشی برای حل مشکل آسفالت این مسیر انجام دهند.

یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار ما در این خصوص اظهار کرد: با این که این مسیر به 19 روستای شهرستان نمین متصل می شود و مسیر چندین کارخانه به خصوص کارخانه سیمان آرتا از این مسیر می گذرد اما آسفالت این مسیر وضیعت خوبی ندارد و مشکلات زیادی برای رانندگان ایجاد می کند.

از مسئولین تقاضا داریم در اسرع وقت نسبت به حل وضعیت نابسامان این مسیر اقدام نمایند