خبر: افزایش ظرفیت تولید سیمان در کنیا طی سال های آینده

خبر: افزایش ظرفیت تولید سیمان در کنیا طی سال های آینده : عنوان 
1396/04/28 : تاریخ انتشار

این پروژه به منظور پاسخگویی به نیاز بازار سیمان در کنیا و طی ۱۸ ماه آینده راه اندازی خواهد شد چرا که نتایج بررسی های انجام شده در بازار این کشور که توسط موسسه تحقیقاتی “BMI”  منتشر شده است نشان می دهد که پروژه های عمرانی زیر ساختی و ساخت و سازهای داخلی و انبوه سازی مسکن، امسال ۸.۷ درصد رشد خواهد داشت و این روند تا سال ۲۰۲۶ به طور متوسط و سالیانه ۶.۲ درصد رشد را تجربه خواهد کرد. در همین ارتباط دفتر مرکز آمار کشور کنیا آماری را منتشر کرده است که میزان مصرف سیمان به عنوان یکی از شاخص های کلیدی در صنعت ساختمان سازی و ساخت و ساز طی سال های گذشته با روند رو به رشد همراه بوده و همچنین بررسی های «سیمان خبر» نیز نشان می دهد که مصرف سیمان در کنیا در سال ۲۰۱۶ با ۱۰.۵ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۵ از ۵.۷ میلیون تن به ۶.۳ میلیون تن در سال رسیده است
همچنین این رقم در سال ۲۰۱۴ رقمی در حدود ۵.۲ میلیون تن بوده است