دنیای اقتصاد: رشد 23 درصدی فروش انرژی برق به صنایع سنگین گیلان

دنیای اقتصاد: رشد 23 درصدی فروش انرژی برق به صنایع سنگین گیلان : عنوان 
1396/05/02 : تاریخ انتشار

وی افزود: میزان فروش انرژی برق در سال 95 به شركت سيمان 4000 تني خزر 93989 مگاوات ساعت، به مجتمع فولاد گيلان 54638 مگاوات ساعت، به صنايع سيمان گيلان‌سبز 60047 مگاوات ساعت، به مجتمع ذوب‌آهن فولادخزر 376846 مگاوات ساعت و به شركت روكش آرياپويا 44311 مگاوات ساعت بوده است.بلبل‌آبادی با بیان اینکه در مجموع در سال گذشته به 5 مشترک بزرگ شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان، 629831 مگاوات ساعت انرژی برق فروخته شده، خاطرنشان کرد:رشد 23 درصدی میزان فروش انرژی برق به صنایع سنگین در سال 95 نسبت به سال 94 بیانگر رشد و رونق صنعت استان گیلان می‌باشد که نویددهنده افزایش تولید و اشتغال در استان است