خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سیمان کردستان

خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سیمان کردستان : عنوان 
1396/05/04 : تاریخ انتشار

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی به شرح ذیل عنوان شده است:
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ درمحل دفتر شرکت ،تهران خیابان دکتربهشتی حد فاصل خیابان سهروردی و میدان تختی پلاک ۲۲۰ برگزار میگردد حضور بهم رسانند.