خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان خاش در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶

خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان خاش در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ : عنوان 
1396/05/07 : تاریخ انتشار

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان خاش با نماد “سخاش” در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دوره ۳ ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ در کدال منتشر شد .

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان خاش طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱,۰۵۹ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
پوشش ۳ ماهه ۲۷% مبلغ ۲۸۳ ریال