خبر: قدردانی ثبت احوال استان آذربایجان شرقی از شرکت سیمان صوفیان

خبر: قدردانی ثبت احوال استان آذربایجان شرقی از شرکت سیمان صوفیان : عنوان 
1396/05/15 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان صوفیان، مهندس جودی از مدیر عامل شرکت سیمان صوفیان با اهداء لوح سپاس قدردانی نمود در قسمتی از این لوح آمده است:

خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی از نعمات عظیم خداوندی است و خدمتگزاری به مردم توفیقی بالاست لذا برخود وظیفه می دانم از زحمات و تلاش جناب عالی در خصوص همکاری در امحاء اوراق این اداره کل تقدیر و تشکر نمایم .

مهندس رحمانی مدیر عامل شرکت سیمان صوفیان هم در خصوص همکاری با محیط زیست در جهت امحاء اوراق اداره ثبت احوال استان با خاطر نشان ساختن اینکه ما حفظ محیط زیست را وظیفه اصلی خود می دانیم افزود: شرکت سیمان صوفیان با تأکید بر نگرش فرآیند گرائی ، تولید محصول با کیفیت ، حفظ محیط زیست و سلامت انسانها را وظیفه کلیه فرآیندهای سیستم مدیریت میداند و با نگرش بهبود مستمر در کلیه ابعاد ، با اعتقاد به شعار : بهبود مستمر کیفیـت ، در محیطـی پـاک و ایـمـن جهت دستیابی اهداف شرکت تلاش می نماید .
ایشان خاطر نشان ساخت: سازمان حفاظت محیط زیست استان با رویکرد تعامل سازنده همیشه در کنار سیمان صوفیان بوده است و از آنجایی که صنعت سیمان همیشه مورد نظر سازمان محیط زیست بوده، شرکت سیمان صوفیان همواره ارتباط بسیار شفاف و مستمری با آن سازمان داشته، بطوریکه بنیان گذاران و سهامداران این شرکت از بدو تاسیس و راه اندازی بر آراسته بودن محیط و تجهیز کامل خط تولید کارخانه به سیستم فیلتراسیون پیشرفته و رعایت الزامات زیست محیطی تاکید داشته و حاضر نیستند به هیچ قیمتی، مسائل زیست محیطی را نادیده بگیرند.