خبر: همکاری شرکت سیمان پیوند گلستان با سازمان فنی و حرفه ای در برگزاری کلاس های آموزشی

خبر: همکاری شرکت سیمان پیوند گلستان با سازمان فنی و حرفه ای در برگزاری کلاس های آموزشی : عنوان 
1396/05/15 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان پیوند گلستان، پیرو تفاهم نامه این شرکت با سازمان فنی و حرفه ای استان گلستان تعدادی از اوستا کاران شهرستان گنبد کاووس جهت بازدید از خط تولید کارخانه دعوت شدند و ضمن بازدید از ماشین آلات و تجهیزات طی برگزاری یک دوره کلاس آموزشی در سالن اجتماعات با فرایند تولید سیمان از نزدیک آشنا شدند.