خبر: معمای سیلوی سیمان اکباتان / تکمیل پوشش سقف مترو یا فروش به بیرون!؟

خبر: معمای سیلوی سیمان اکباتان / تکمیل پوشش سقف مترو یا فروش به بیرون!؟ : عنوان 
1396/05/15 : تاریخ انتشار

کارکرد سیلوی تولید سیمان در اکباتان که در کارگاه متروی فاز 2 مشغول به فعالیت است و بخشی از زمین خاکی جنب مگامال را احاطه کرده تبدیل به یک چیزی شبیه معما شده است چون آلودگی آن طبق مستندات موجود برای اهالی شهرک اکباتان است اما اینکه تولیدات حاصل از فعالیت سیلوی مذکور در کجا مصرف می شود، کاملا نامشخص است.

به گزارش سایت خبری اکباتان، پس از انتشار تصاویر آلودگی زیست محیطی سیلوی سیمان اکباتان، برخی منابع نزدیک به شهرداری از لزوم تکمیل پوشش سقف پارکینگ ها در پروژه ایستگاه متروی شهرک اکباتان سخن به میان آوردند که در حال حاضر نیمه کاره مانده و تا آن تکمیل نشود، کارگاه مترو برچیده نخواهد شد. اما در همین رابطه بازدید میدانی خبرنگار 4 اکباتان از حضور در داخل کارگاه مترو حاکی از آن است که طبق آنچه که مشهود است عملا این پروژه نیمه کاره متوقف و هیچ فعل و انقعالی در آن رخ نمی دهد. حتی پس از سپری شدن دقایق زیادی، یک نفر کارگرِ مشغول به فعالیت در این کارگاه  رویت نشد که همین موضوع بر ابهام های موجود افزوده است.

از طرف دیگر برخی افراد مطلع از عملکرد پروژه مذکور معقتد هستند که ماحصل کارکرد سیلوی سیمان اکباتان برای این پروژه مصرف نمی شود و برای پروژه های عمرانی دیگر به فروش می رسد و از این راه منافع مالی خوبی هم نصیب برخی افراد ذینفع می شود! که البته 4 اکباتان به دلیل عدم دسترسی به مستندات قابل اتکا از تأیید آن خودداری می کند.

در این گیر و دار اما تاکنون نه پیمانکار مسوول پاسخ مشخصی ارائه کرده و نه پیگری خاصی از جانب فعالین اجتماعی شهرک اکباتان در این زمینه صورت گرفته است تا واقعا مشخص شود که اولا چرا آلودگی سیلوی سیمان اکباتان در این سطح باید وجود داشته باشد؟ و از سوی دیگر محصول این سیلو در کجا به مصرف می رسد و آیا پروژه تکمیل پوشش سقف پارکینگ های مترو طی ماههای گذشته پیشرفت فیزیکی خاصی داشته است؟  

به هر صورت چیزی که مشخص و واضح است اینکه در موضوع زمین خاکی جنب مگامال یک مثلثی شکل گرفته است از شهرداری، مترو و شرکت نگین (مجری مگامال) که در این راستا اگر شخصی از اهالی اکباتان بخواهد با مراجعه به هر کدام از کم و کیف پیشرفت امور اطلاع حاصل کند به سمت دیگری ارجاع خواهد شد. امری که مجید حسیبی موسس هیئت مدیره مرکزی اکباتان سال گذشته از آن با عنوان «پاسکاری» این سه مجموعه نام برد.

بررسی ها نشان می دهد که عمر فعالیت کارگاه مترو در شهرک اکباتان که به منظور ایجاد ایستگاه مترو و الزامات پیرامونی آن بر پا شده است به حدود 10 سال و حتی بیش از آن می رسد و البته هنوز هم مشخص نیست که سوت پایان کار چه زمانی به صدا درخواهد آمد.   

گفتنی است طی روزهای گذشته تلاشهایی از جانب محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران و دوستان دیگر در اداره کل محیط زیست استان تهران صورت گرفته تا فعالیت سوال برانگیز این سیلوی تولید سیمان متوقف شود اما چیزی که فعلا تا حدودی مشخص و عیان است عدم به نتیجه رسیدن فعالیت های انجام شده است. شاید در این زمینه هیئت مدیره مرکزی اکباتان به نمایندگی از بلوکها و اهالی باید تلاش بیشتری از خود به خرج دهد تا شاید ابزار آلات عمرانی بالاخره از قلب فاز 2 شهرک اکباتان جمع آوری شوند.