ایلام: پرونده کارخانه سیمان ایلام در صورت عدم رفع نواقص آلایندگی به مراجع قضایی ارجاع داده می شود

ایلام: پرونده کارخانه سیمان ایلام در صورت عدم رفع نواقص آلایندگی به مراجع قضایی ارجاع داده می شود : عنوان 
1396/05/15 : تاریخ انتشار

علی طاهر سارایی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: میزان آلایندگی این کارخانه هر روز از طریق سیستم پایش لحظه ای آن لاین کنترل می شود و همچنین کارشناسان محیط زیست شهرستان سیروان و اداره کل حفاظت محیط زیست نیز به طور مداوم و مستمر این کارخانه را مورد رصد و پایش قرار می دهند.
وی افزود: در این بررسی های به عمل آمده نقاط نقص و تولید آلاینده ها در کارخانه سیمان ایلام شناسایی وبه مسئولان این واحد تولیدی موارد ایجاد آلودگی یادآوری شده و محیط زیست در قالب اخطارهایی خواستار رسیدگی به تسریع در رفع نقایص کارخانه شده است.
سارایی در مورد علل بروز این آلودگی ها از سوی کارخانه سیمان ایلام وجود نقص فنی در تجهیزات را از جمله عوامل ایجاد آلودگی برشمرد و یکی دیگر از علت های این آلودگی ها را هزینه بر بودن حفظ ، نگهداری و تمیز سازی مداوم فیلترهای آلاینده ذکر کرد و توضیح داد: این کارخانه برای جلوگیری از تولید دود و ذرات معلق و آلودگی مجهز به فیلتر می باشد اما نگهداری و تمیز سازی مداوم و اصولی این فیلترها مستلزم هزینه های زیادی نیاز است.
وی با بیان اینکه مسئولان کارخانه سیمان باید برای رفع نواقص ایجاد آلودگی اهتمام و جدیت بیشتری داشته باشند، تاکید کرد: کارشناسان محیط زیست در اخطارهای خود دستورالعمل های لازم برای رفع آلودگی های این کارخانه را به مسئولان گوشزد کرده اند.
وی یادآور شد: ذرات معلق و آلاینده های تولید شده توسط کارخانه سیمان ایلام منجر به ایجاد آلودگی های زیستی در محیط زیست انسانی و جانوری مناطق مجاور کارخانه سیمان می شود که باید در سریع ترین زمان ممکن این آلایندگی زیست محیطی توسط مسئولان کارخانه سیمان ایلام مرتفع شود