ایرنا: وضعیت شرکت سیمان صوفیان رو به بهبود است

ایرنا: وضعیت شرکت سیمان صوفیان رو به بهبود است : عنوان 
1396/05/15 : تاریخ انتشار

به گزارش نصر به نقل از ایرنا، در این نمابر آمده است: شرکت در سال 1395 از لحاظ عملکردی شروع خوبی نداشت و در سه ماهه اول سال، به ازاء هر سهم مبلغ 17 ریال زیان نشان داد و عملکرد فروش نیز با توجه به برخی محدودیت ها و شرایط حاکم بر بازار صنعت و و جود رقابت ناسالم و منفی شدید در بین کارخانه های تولید کننده به خصوص در منطقه شمال غرب کشور،وضعیت مناسبی نداشت.

گزارش حاکی است: میزان فروش در سال گذشته از لحاظ مقداری حدود 81 درصد و از لحاظ قیمت حدود 5 درصد نسبت به سال 1394 کاهش داشت، با این وجود شرکت با بهره گیری از توان و پتانسیل های موجود داخلی و بسیج عمومی همه ارکان مجموعه توانست از طریق کنترل و حذف هرینه های زائد و کاهش هزینه و خریدهای غیر ضروری، ضمن فائق آمدن بر مشکلات عدیده، به تدریج روند رو به بهبود را طی کند.

در گزارش اضافه شده است: خوشبختانه با این رویکرد توانستیم 17 ریال زیان سه ماهه اول سال گذشته کارخانه سیمان صوفیان را به رغم زمستان طولانی مدت رکود، به سه ریال سود در پایان سال برساند.
بنا بر گزارش، حال با گذشت سه ماه از سال جاری، با وجود محدودیت ها و شرایط خاص و رکود حاکم بر بازار فروش سیمان، با کنترل هزینه ها و کاهش قیمت تمام شده، افزایش قیمت فروش محصول تولیدی و افزایش میزان تناژ تحویل محصول، توانستیم ارزش آفرینی برای همه ذی نفعان را از اندیشه به عمل برسانیم.

در گزارش روابط عمومی شرکت سیمان صوفیان تاکید شده است: در نتیجه این تلاش ها توانستیم شرایطی را مهیا کنیم تا بتوان در راستای برنامه های استراتژیک قدم برداشته و با انعطاف پذیری و مساعدت همکاران ، 17 ریال زیان هر سهم در سه ماهه اول سال گذشته را به حدود 3.1 ریال سود در سه ماهه اول سال 1396 تحقق بخشیم که از بودجه پیش بینی شده نیز پیشی گرفته است.
کارخانه سیمان صوفیان از جمله کارخانه های تحت مدیریت شستا وابسته به سازمان تامین اجتماعی است که مقیم نبودن مدیر آن در آذربایجان شرقی به عنوان محل استقرار کارخانه، هفته گذشته انتقاد سخت استاندار را به دنبال داشت.

جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی در دیدار مدیران سازمان تامین اجتماعی با وی هشدار داد اگر ظرف 10 روز آینده وضعیت کارخانجات بدون مدیر یا مدیر پروازی مشخص نشود، ستاد اقتصاد مقاومتی استان وارد عمل شده و مسئولیت اداره آن ها را عهده دار خواهد شد.

کارخانه سیمان صوفیان در 20 کیلومتری غرب تبریز با ظرفیت تولید روزانه چهار هزار و 600 تن انواع سیمان در سال 1345 بنیان گذاشته شده است