خبر: کسب رتبه نخست در شاخص اشتغال در فرایند خصوصی سازی کشور توسط شرکت سیمان زابل

خبر: کسب رتبه نخست در شاخص اشتغال در فرایند خصوصی سازی کشور توسط شرکت سیمان زابل : عنوان 
1396/05/15 : تاریخ انتشار

در این همایش که با حضور وزیر اقتصاد، مدیران شرکتهای برتر، روسای اتاقها، پژوهشگران و دانشجویان و مدیران سازمان خصوصی‌سازی برگزار ‌شد، شرکتهایی که پس از واگذاری بهترین عملکرد را در زمینه‌های مختلف داشتند معرفی و از آنها تقدیر شد. در این بین شرکت سیمان زابل در شاخص اشتغال  رتبه نخست در زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴  قانون اساسی را از سوی سازمان خصوصی‌سازی کسب کرد و مورد تقدیر قرار گرفت