خبر: پیش بینی درآمد هر سهم سال شرکت سیمان ارومیه در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶

خبر: پیش بینی درآمد هر سهم سال شرکت سیمان ارومیه در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ : عنوان 
1396/05/15 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان ارومیه طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۹۴ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

    سود هر سهم گزارش قبل: ۴۵۱ ریال
    سود هر سهم گزارش جدید: ۴۹۴ ریال
    درصد تغییر: ۱۰% تعدیل مثبت
    پوشش ۳ ماهه ۲۴% مبلغ ۲۲۲ ریال

▪️دلیل تغییر پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعات قبلی:

۱- محدودیت فروش صادراتی سیمان فله به اقلیم کردستان عراق باعث تغییرپیش بینی از فروش صادراتی به فروش داخلی گردید.