خبر: ۳مقاله سیمان نهاوند به عنوان مقالات برگزیده همایش تخصصی گروه برق انتخاب شدند

خبر: ۳مقاله سیمان نهاوند به عنوان مقالات برگزیده همایش تخصصی گروه برق انتخاب شدند : عنوان 
1396/05/16 : تاریخ انتشار

صدای نهاوند:
۳ مقاله از مجموع ۸ مقاله ارسالی شرکت سیمان نهاوند به همایش تخصصی گروه برق مجموعه ی سیمان تهران به عنوان مقالات برگزیده انتخاب شد.

به گزارش صدای نهاوند، در این همایش یک روزه که در محل سالن همایش های مجتمع سیمان تهران برگزار شد، تعداد ۳ مقاله ارسالی از سوی شرکت سیمان نهاوند مورد تایید قرار گرفت که در این رابطه مقاله مهندس مهدی رشتوئی به صورت سخنرانی ارائه شد و مقالات سرکار خانم مهندس ابوالقاضی و مهندس مرتضوی نیز به عنوان برگزیده همایش، در قالب پوستر ارائه شد.

همچنین از صاحبان مقالات برگزیده با اهداء لوح یادبود و هدایای ارزنده تجلیل به عمل آمد.

مهندس مجید پور مدیرعامل، دکتر ده بزرگی معاون منابع انسانی و مهندس امینی یکتا مشاور برق سیمان تهران از سخنرانان حاضر در این همایش تخصصی بودند.

گفتنی است تعداد ۲۶ مقاله از شرکت های تابعه هلدینگ سیمان تهران به این همایش ارسال شده است