خبر: برگزاری جلسه مشترک شرکت سیمان صوفیان و شرکت های حمل و نقل استانی

خبر: برگزاری جلسه مشترک شرکت سیمان صوفیان و شرکت های حمل و نقل استانی : عنوان 
1396/05/23 : تاریخ انتشار

معاون بازرگانی شرکت سیمان صوفیان با رئیس کانون شرکت های حمل و نقل استان حاج آقا کمالی و روسای شرکت های حمل و نقل صوفیان در خصوص مشکلات ناوگان حمل سیمان صوفیان و بررسی راهکارهای عملی بر اساس قوانین حمل و نقل کشور دیدار و گفت و گو کردند .
مدیر روابط عمومی شرکت سیمان صوفیان در خصوص برگزاری چنین جلساتی گفت: امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و بدلیل داشتن نقش زیر بنائی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد و این بخش دربر گیرنده فعالیتهایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیت های اقتصادی نقش غیر قابل انکاری را برعهده دارد و از منظر توسعه اقتصادی دخیل کردن ذینفعان و دست اندرکاران هر صنعت در فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری از گذشته به اثبات رسیده است.

مدیر روابط عمومی این شرکت با خاطر نشان ساختن اینکه هزینه حمل نقش بسیار بالایی در قیمت تمام شده تحویل سیمان در مقصد دارد گفت : هدف اصلی این شرکت بررسی مشکلات خاص حمل و نقل سیمان، ارتقای سطح کمی و کیفی صنعت حمل و نقل سیمان و انتقال نیازها و راهکارهای لازم بر اساس قوانین حمل و نقل کشور به مسئولان می باشد.
در ارتباط با این نشست آقای دکتر اعترافی معاون بازرگانی شرکت سیمان صوفیان نیز اظهارداشت: این دیدار در خصوص بررسی و هم اندیشی مشکلات مربوط به حوزه حمل و نقل شرکت سیمان صوفیان تشکیل گردید و این شرکت براین اعتقاد است که عدم هماهنگی و یا عدم اجرای صحیح قوانین در بحث حمل و نقل جزو مواردی است که دست اندرکاران این بخش را همواره دچار سردرگمی میکند و انشاء الله با ادامه دادن چنین جلسات و تبادل نظرات و تکیه برقوانین حمل و نقل مشکلات نیز برطرف خواهد شد