تحلیلها: تحلیل تکنیکال شاخص گروه سیمان

تحلیلها: تحلیل تکنیکال شاخص گروه سیمان : عنوان 
1396/05/25 : تاریخ انتشار

ررسی دیتای بلندمدت شاخص گروه سیمانی نشان می دهد که این شاخص دارای روند بلندمدت صعودی ۸ ساله است که با وجود بی نظمی اما همواره حول آن بوده و روند معتبری محسوب می شود. در هفته های اخیر این شاخص زیر این خط روند آمده که اگر محدوده ۷۰۰ واحدی را حفظ کند جایی برای نگرانی وجود ندارد و از اعتبار روند کاسته نمی شود. لازم به ذکر است بر اساس میانگین متحرک بلندمدت هم این شاخص در سطوح حمایتی خود است. اما چنانچه شاخص سیمان زیر ۷۰۰ واحد بیاید و تثبیت شود احتمال تغییر روند بالا می رود.

اما در کوتاه مدت می توان به کمک چنگال اندروز بررسی جزئی تری بر رفتار اخیر شاخص گروه سیمان انجام داد. چنانچه مشاهده می شود بر اساس کانال های چنگال، سطح ۷۸ درصدی اصلاحی فیبو و همچنین به لحاظ استاتیک محدوده ۷۰۵ – ۶۹۵ واحدی محدوده حمایتی مهم و معتبری بر ای آن محسوب می شود. چنانچه گروه سیمان از بند محدوده مقاومتی ۷۱۵ واحدی رهایی یابد می توان هدف اولیه ۷۴۵ واحدی را برای آن در نظر گرفت. البته اندیکاتورهای شاخص سیمان امکان ادامه نزول اخیر را نشان می دهند و باید دید در صورت کاهش به محدوده حمایتی مذکور چه واکنشی نشان خواهد داد.

منبع: شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

راستی دوره دهم نخبگان بورس به صورت حضوری و خصوصی در حال ثبت نام می باشد توصیه می کنم حتما با این دوره آشنا شوید فرصت محدودی تا شروع دوره باقیست