رادیوسهام:  پوشش ۵۰ درصدی پیش بینی های سمازن

رادیوسهام: پوشش ۵۰ درصدی پیش بینی های سمازن : عنوان 
1396/05/25 : تاریخ انتشار

به گزارش رادیوسهام ، شرکت سیمان مازندران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۶ را حسابرسی نشده و با سرمایه ۲۷۳ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ریال منتشر کرد.

 شرکت سیمان مازندران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۶ را مبلغ ۴۳۷ ریال اعلام کرده است و در نیمه نخست این سال مالی با اختصاص ۲۲۰ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۵۰ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ ۲۷۸ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به ۳۷ درصد از پیش بینی هایش رسید.

“سمازن” دلیل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۶ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی را به شرح زیر منتشر کرد:

علت افزایش تعدیلی بودجه ۹۶ نسبت به بودجه اولیه، ناشی از افزایش متوسط نرخ فروش محصولات سال مالی ۹۶ است.

 با توجه به سیاست شرکت در کاهش هزینه، اولویت با پرداخت تسهیلات در سر رسید و نتیجه کاهش جریمه و کاهش هزینه مالی است.

تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۶ به صورت حسابرسی نشده نسبت به اطلاعیه قبلی نیز به علت تغییر سال مالی ۹۵ از اسفند با پایان آذر ماه (دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۵)، ستون مقایسه این دوره با ستون دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۵ متناظر است.