بسیج نیوز: هدف اصلی سیمان نی ریز، صادرات و ورود در بازار های خارجی است

بسیج نیوز: هدف اصلی سیمان نی ریز، صادرات و ورود در بازار های خارجی است : عنوان 
1396/05/25 : تاریخ انتشار

علی شریفی مدیرعامل شرکت سیمان نیریز استان فارس درباره افتتاح کارخانه سیمان تازه تاسیس خود گفت: این کارخانه در شهرستان نیریز واقع شده و روزانه ۳۶۰۰ تن توانایی تولید سیمان را دارد و با ۱۴ هزار نفر سهام دار خرد عضویت اداره می شود.
وی افزود: اشتغال زایی در این کارخانه به طور مستقیم ۳۱۰ نفر است اما کسانی که به طور غیر مستقیم در معادن یا کسانی که در حمل کیسه های سیمان فعالیت می دهند و به طور کلی در سرویس دهی از بیرون کارخانه فعالیت دارند حدود ۴۰۰۰ نفر است.
مدیرعامل شرکت سیمان نیریز استان فارس اظهار داشت: هدف اصلی این کارخانه، صادرات و ورود در بازار های خارجی است، به طوری که در یک سال، کارخانه بتواند ۸۰ درصد صادر و ۲۰ درصد هم نیاز های داخل را تامین کند. پروژه احداث کارخانه در بین پنجاه طرح اول سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار گرفت اما به دلیل آن که تامین منابع مالی کشور از چین بود، بعضی از دستگاه ها را وارد کردیم. در کل این کارخانه با پتانسیل های موجودش حدود ۶۰ الی ۷۰ درصدش ایرانی است و بچه های ایرانی آن را درست کردند و ۳۰ الی ۴۰ درصد از کارخانه با واردات دستگاه های خارجی از اروپا و چین تشکیل شده است.
شریفی با تاکید بر لزوم داشتن روحیه بسیجی برای کارهای بزرگ گفت: در سال ۹۴ با پیگیری ها بسیج استان، کشورهایی که تامین منابع مالی را به عهده می گرفتند به بررسی پروژه و دیدن طرح های اولیه این کارخانه پرداخته و نمره فوق العاده ای به آن دادند؛ همین موضوع باعث شد تا کشورهای خارجی برای تامین منابع مالی کارخانه اقدام کنند و این پروژه به یکی از بزرگترین پروژه های اقتصاد مقاومتی تبدیل شود. این طرح از لحاظ کیفیت و هم امنیت از نهادی های کنترل و بررسی شرکت های اروپایی نمره بالایی را گرفته و مورد توجه کشور های اروپایی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت سیمان نیریز استان فارس  در خصوص شرایط رکودی بازار مسکن گفت: ۱۲۰ میلیون تن سیمان برای طرح های عمرانی و ساخت و ساز کشور تا سال ۱۴۰۴ نیاز است اما تنها ۷۰ میلیون تن در کارخانه ها تولید شده است و فقط ۲۰ میلیون تن استفاده شده است. رکود مسکن ضربه بدی را به تولید کنندگان و وابستگان به ساخت و ساز گذشته است.
وی در مورد انتظاراتش از دولت دوازدهم افزود: نیاز کشور بیشتر از طرح و ها و پروژه ها عمرانی است اما اگر تولیدکنندگان انتظاری داشته باشند، دولت باید بیشتر از هزینه های جاری به سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی اقدام کند. دولت یکی از ابزارهایی که برای کنترل رکود دارد استفاده از بانک در پروژه ها است اما به دلیل سرمایه محور بودن آن ها مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان مسکن و دولت به وجود آوردند. بانک ها هیچ کدام تولید محور و اشتغال زا نیستند و همگی در ظاهر آن ها دیده می شود که مثلا طرفدار اقتصاد مقاومتی اند.
شریفی در پایان گفت: در این سال ها دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی اعتبار تعیین کرده است که واقعا ناچیز بود اما از این ۵۰ هزار میلیارد تومان تنها ۲۰ هزار میلیارد تومانش محقق شد. از دولت انتظار می رود در بخش تولیدی برنامه های جامعی را برای رهایی ایران از اقتصاد مریضش داشته باشد.