آنا: اختصاص 71 ریال سود به ازای هر سهم

آنا: اختصاص 71 ریال سود به ازای هر سهم "سفارس" : عنوان 
1396/05/29 : تاریخ انتشار

شرکت سیمان فارس و خوزستان اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه پنج هزار و 625 میلیارد ریال منتشر کرد.

به گزارش گروه اقتصادی آنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، شرکت سیمان فارس و خوزستان با انتشار اطلاعات و صورت‌های مالی سال 96 اعلام کرد در سال مالی که گذشت مبلغ 399 میلیارد و 39 میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 71 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با سال مالی قبل معادل 67 درصد کاهش داشت.

این شرکت در دوره مشابه در سال 95، مبلغ 216 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص و سود خالص را 972 میلیارد و 441 میلیون ریال اعلام کرده بود.

"سفارس" با افزودن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ چهار هزار و 55 میلیارد و 49 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.