خبر: حضور فعال سیمان نهاوند در نمایشگاه بازسازی سوریه

خبر: حضور فعال سیمان نهاوند در نمایشگاه بازسازی سوریه : عنوان 
1396/05/29 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی سیمان نهاوند، نمایشگاه مذکور با حضور نخست وزیر سوریه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی دمشق افتتاح شد.

همچنین پاویون جمهوری اسلامی ایران نیز توسط دکتر ترک آبادی سفیر کشورمان گشایش یافت.

فعالیت این نمایشگاه از تاریخ ۲۶ مردادماه آغاز شده و تا ۴ شهریور ادامه خواهد داشت