خبر: مرگ ماهیان به دلیل پساب کارخانه سیمان کنگان تکذیب شد

خبر: مرگ ماهیان به دلیل پساب کارخانه سیمان کنگان تکذیب شد : عنوان 
1396/05/29 : تاریخ انتشار

شرکت بین المللی ساروج بوشهر (کارخانه سیمان کنگان ) ضمن تکذیب کامل این موضوع اعلام می دارد که کارخانه سیمان کنگان هیچ گونه فاضلاب صنعتی نداشته و تصویربردار با شیطنت ،خروجی پساب شرکتی دیگر ( که البته آب زه کشی بوده و ارتباطی هم با مرگ ماهی ها ندارد) را به این کارخانه مرتبط دانسته است. فاضلاب های بهداشتی کارخانه نیز توسط چهار پکیج بی هوازی که از جدیدترین و به روزترین سیستم های فاضلاب می باشد تصفیه نموده و بخش اعظم پساب خروجی در فضای سبز و مابقی به چاه های جذبی ریخته می شود. نتایج خروجی آن تصفیه خانه به صورت دوره ای و منظم آنالیز و به محیط زیست گزارش می شود.

این شرکت با اهتمام ویژه نسبت به همه تکالیف و وظایف زیست محیطی خود با تشکیل کمیته تخصصی محیط زیست و تدوین برنامه جامع مدیریت زیست محیطی کارخانه ( EMS ، EMP ) که با نظارت حفاظت محیط زیست استان بوده از واحدهای صنعتی پیشگام در حوزه محیط زیست می باشد.

در ضمن در رابطه با موضوع کلیپ مذکور جناب آقای دکتر دلشب مدیرکل محترم محیط زیست استان بوشهر این موضوع را تکذیب نموده و همچنین جناب آقای مهندس آذریار رئیس محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کنگان، جناب آقای مهندس مکاریان رئیس محترم شیلات کنگان و تعدادی از فعالان محیط زیست در محل ساحل روبروی کارخانه حاضر و پس از بررسی و مشاهده محل ، ضمن تکذیب خبر مربوط به تخلیه فاضلاب از جانب کارخانه سیمان کنگان به دریا، مرگ ماهی ها را نیز کاملا بدون ارتباط با موضوع مذکور خواندند و اظهار داشتند علت مرگ ماهی ها که در مناطق دیگری از ساحل این شهرستان به دور از کارخانه سیمان نیز مشاهده شده نیاز به بررسی دارد.

شایان ذکر است مدیریت این شرکت قائل به رعایت حقوق شهروندی و زیست محیطی بوده و تمامی تلاش خود را در حفظ و نگهداشت منابع ملی و طبیعی برای تحویل به آیندگان خواهد داشت.