خبر: همایش آشنایی با قوانین جدید معادن در شرکت سیمان تهران برگزار شد

خبر: همایش آشنایی با قوانین جدید معادن در شرکت سیمان تهران برگزار شد : عنوان 
1396/05/29 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان تهران این همایش با مشارکت معاونت امور معادن سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران صورت گرفت.

مهندس عرب زاده مدیر معادن شرکت سیمان تهران برگزاری این همایش را در راستای همکاری و تعامل با سازمان های دولتی مرتبط با شرکت سیمان تهران دانسته و بر اهمیت تداوم برگزاری این برنامه ها تاکید کرد.

در پایان این همایش شرکت کنندگان (کارشناسان اداره کل استان تهران و شهرستان های متبوع) از محدوده معدنی بی بی شهربانو و مراحل آتشباری آن بازدید کردند.