تسنیم: جایگزینی سیمان عربستان با ایران در عراق

تسنیم: جایگزینی سیمان عربستان با ایران در عراق : عنوان 
1396/05/29 : تاریخ انتشار

علی محمد بد، کارشناس صنعت سیمان با اشاره به این‌که در حال حاضر تعرفه صادرات سیمان ایران به عراق از ۴۰ به ۴۵ درصد افزایش یافته است، گفت: این تصمیم در حالی گرفته شده که عربستان با پرداخت تعرفه‌ای اندک براحتی سیمان خود را در بازار عراق به فروش می‌رساند