بورس پرس: سیمان و کلینکر ایران برای اولین بار به موزامبیک صادر شد

بورس پرس: سیمان و کلینکر ایران برای اولین بار به موزامبیک صادر شد : عنوان 
1396/05/30 : تاریخ انتشار

هرمز امیری با اشاره به افزایش صادرات در منطقه آزاد قشم گفت: تا پیش از این سومالی یکی از مشتریان دائمی سیمان قشم بود و هم اکنون موزامبیک نیز به جمع مقاصد صادرات سیمان در قاره آفریقا اضافه شده است.

وی ادامه داد: بارگیری این محموله به ارزش 1.150 میلیون دلار و شامل 47 هزارتن کلینکر و 3 هزار تن سیمان است که یک هفته به طول می انجامد و سپس توسط کشتی MVAMBER ALENA به موزامبیک صادر می شود.

به گفته امیری ، در حالی تا پیش از این 5 هزارتن سیمان پاکتی به سومالی صادر شده که تا پایان سال جاری هم، 200 هزار تن سیمان و کلینکر به 4.5 میلیون دلار از منطقه آزاد قشم صادر خواهد شد.