خبر: مشکلات صادراتی سیمان در خراسان جنوبی

خبر: مشکلات صادراتی سیمان در خراسان جنوبی : عنوان 
1396/05/31 : تاریخ انتشار

محمدرضا سنایی فر درجلسه ای که به منظور بررسی مشکلات صادرات سیمان استان به افغانستان برگزار شد، اظهار داشت:  قیمت کرایه های حمل سیمان به دلیل رقابت ناسالم افزایش یافته و باعث افزایش قیمت تمام شده آن کالا شده است .

وی بیان کرد: این موضوع رقابت در بازار افغانستان را با توجه به واردات سیمان از پاکستان به این کشور را با مشکل مواجه نموده است.

 رئیس کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل ترانزیت و گمرگ اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به این که سیمان یک کالای ارزان قیمت است، افزود: باید روی بحث کرایه حمل این کالا نسبت به بعد مسافتی که با کشور پاکستان و افغانستان داریم بررسی هایی صورت گیرد تا بتوانیم سیمان استان هم تراز با سیمان پاکستان از نظر کیفیت و قیمت صادر شود.

عضو هئیت مدیره سیمان باقران در این جلسه بیان کرد: صنعت سیمان در حال بحران بوده که باید راهکارهایی برای نجات ان ارائه شود.

کاظمی با بیان اینکه در کل ایران سالیانه ۸۰ میلیون تن تولید سیمان داریم، بیان کرد: از این میزان تنها ۴۰ میلیون تن صرف مصارف داخلی می شود.

وی در ادامه بیان کرد: طی سال گذشته ۱۸ میلیون تن صادرات داشته ایم که بخش زیادی از آن نیز به کشور افغانستان بوده است و ۲۰ میلیون تن نیز مازاد تولید داشته ایم

کاظمی با بیان اینکه بازار به دلیل رقابت های ناسالم و منفی، صادرکنندگان ثابتی ندارد پیشنهاد نمود جهت شناسایی،کنترل  و ارائه برنامه ای جامع باید انجمن و کارگروهی تشکیل شود.

عضوهئیت مدیره سیمان باقران با بیان اینکه باید بازار را شناسایی کنیم، اظهار کرد: باید انجمن و کارگروهی برای برنامه ریزی های دقیق تشکیل شود.

رئیس اداره بازرگانی، توسعه خدمات تجاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم در این جلسه بیان کرد: یکی از مشکلات موجود واردات افغانستان بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

سعید بهشتی راد اظهار کرد: گلایه مندی افغانستان به دلیل عدم امکان واردات کالاهای آن ها به استان است و خواستار ثبات بازار افغانستان به شرط صادرات کالای افغانی به خراسان جنوبی هستند.

رئیس اداره بازرگانی، توسعه خدمات تجاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ۹۹.۸ درصد صادرات به افغانستان و تنها دو درصد واردات از آن کشور داریم.

بهشتی راد با بیان اینکه باید صدور گواهی مبدأ در مبدأ مورد توجه قرار گیرد، افزود: دستگاه های متولی باید مشکل گواهی مبدا را حل کنند چراکه این امر بسیاری از مشکلات را رفع خواهد کرد.

در پایان هریک از تجار حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات سیمان پرداختند و خواستار کاهش هزینه حمل سیمان به بازار افغانستان جهت پایین آوردن بهای تمام شده سیمان به منظور ایجاد توان رقابت با سیمان پاکستان در این بازار شدند.