خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان فارس و خوزستان

خبر: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان فارس و خوزستان : عنوان 
1396/06/07 : تاریخ انتشار

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به شرح ذیل عنوان شده است:
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ درمحل مرکز همایشهای بین المللی هتل ارم واقع در تهران -بزرگراه حقانی برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

    دستور جلسه :
    استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
    تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
    انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار
    انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
    تعیین پاداش هیئت مدیره