پیام خبر: تولید سیمان سفید تحولی عظیم در صنعت سیمان

پیام خبر: تولید سیمان سفید تحولی عظیم در صنعت سیمان : عنوان 
1396/06/11 : تاریخ انتشار

مهرزاد پورکریم، مدیر عامل سیمان استهبان از رویدادی جدید در تولید سیمان استهبان خبر داد و گفت: تولید سیمان تحولی عظیم در صنعت سیمان است.  به گفته وی، از این زمان به بعد سیمان سفید جایگزین سیمان خاکستری خواهد شد که این مهم به واسطه دانش و تجربه  مشاوران اجرای طرح و حمایت سرمایه گذاران محقق شده است.

پورکریم، کارخانه سیمان استهبان را هشتمین کارخانه تولید سیمان در کشور دانست و اظهار داشت: این کارخانه با تولید 250 هزارتن در سال از لحاظ حجم تولید در رده دوم کشوری قرار دارد.او در ادامه صحبت های خود هزینه پایین و حداقل استفاده از مواد خارجی در تولید سیمان سفید را از مزایای تولید این محصول برشمرد و از دیگر ویژگی های  آن علاوه بر بازار بالقوه فروش در بازارهای داخلی، کشورهای حوزه خلیج فارس و جنوب شرقی آسیاست که می تواند مزایای اقتصادی ارزشمندی را برای کشورمان به ارمغان آورد.  پور کریم در پایان ضمن پاسخ به سئوالات  خبرنگاران از سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی، همچنین فرماندار استهبان و اداره محیط زیست تشکر و قدردانی کرد.