خبر: افتتاح کارخانه پلیمر پاکت پرند زاهدان و توسعه ناوگان ترابری سیمان زابل

خبر: افتتاح کارخانه پلیمر پاکت پرند زاهدان و توسعه ناوگان ترابری سیمان زابل : عنوان 
1396/06/12 : تاریخ انتشار

در مراسم افتتاح این طرح، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور وجود کارخانه های سیمان در سیستان و بلوچستان را فرصت اقتصادی مناسب برای صادرات این محصول به کشورهای همجوار بیان کرد و گفت: چنین طرح های تولیدی می تواند زمینه اشتغال جوانان را فراهم کند.

مدیرعامل این شرکت هم گفت: این کارخانه که با ۴۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به بهره برداری رسیده است، برای ۱۶۰ نفر به صورت مستقیم و برای ۵۰۰ نفر به شکل غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌کند.

ساجدیان همچنین افزود: ۴۰ میلیارد تومان نیز برای توسعه ناوگان حمل سیمان زابل هزینه شده، و به این ترتیب ۵۰ دستگاه کامیون ۲۸ تنی به ناوگان شرکت سیمان زابل اضافه شده است.

وی ادامه داد: این دو طرح به منظور توسعه سیمان زابل افتتاح می‌شوند.