خبر: افزایش قیمت میلگرد و سیمان

خبر: افزایش قیمت میلگرد و سیمان : عنوان 
1396/06/19 : تاریخ انتشار

صدیف بدری با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی در وضعیت رونق مسکن بازار مسکن اثر می گذارد، گفت: کاهش نرخ سود بانکی از سالیان گذشته وجود داشته اما به دلیل عدم نظارت این قانون به ویژه در بانک های خصوصی اجرا نمی شد.

وی تصریح کرد: این کاهش نرخ به صورت سیستماتیک در بازار اثر می گذارد به این صورت که سرمایه ها در این بخش به سمت بازار تولید و بازار مسکن برود.

بدری با اشاره به اینکه نرخ اجاره باید توسط دولت کنترل شود، گفت: در اکثر شهر‌ها نرخ اجاره‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته که باید برای این بخش در کشور فکر اساسی کرد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت مصالح ساختمانی در کشور بدون هیچ دلیلی بصورت سرسام آور افزایش یافته،گفت: قیمت میلگرد از کیلویی ۱۸۰۰ تومان به کیلویی ۲۶۰۰ تومان همچنین قیمت سیمان به ۱۱۵هزار تومان رسیده است که این موارد از مهم ترین دلایل افزایش قیمت مسکن به شمار می رود.