امتداد:افتتاح شرکت سیمان مهر ماکو با تسهیلات بانک صنعت و معدن

امتداد:افتتاح شرکت سیمان مهر ماکو با تسهیلات بانک صنعت و معدن : عنوان 
1396/06/19 : تاریخ انتشار

شرکت سیمان مهر ماکو با تسهیلات مصوب ریالی ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی و تسهیلات مصوب ارزی ۱۵ میلیون یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری مي رسد . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، با افتتاح شرکت سیمان مهر ماکو که در استان آذربایجان غربی احداث شده، برای ۱۲۲ نفر ایجاد اشتغال ميشود. بر اساس این گزارش، بانک صنعت و معدن تاکنون حدود ۵۲ میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح رونق توليد به صنايع كوچك و متوسط استان آذربایجان غربی پرداخت كرده است. گفتني است طرح هاي زيادي در سال هاي اخير با تسهيلات بانك صنعت و معدن در نقاط مختلف كشور به اجرا در آمده و موجب ايجاد اشتغال شده است.

دولت؛ اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال (۲۱) افتتاح شرکت سیمان مهر ماکو با تسهیلات بانک صنعت و معدنhttp://www.emtedadnews.com/669461/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%9B-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-21/