خبر: بازدید اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان نهاوند از محل کارخانه

خبر: بازدید اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان نهاوند از محل کارخانه : عنوان 
1396/06/19 : تاریخ انتشار

روابط عمومی سیمان نهاوند، در این بازدید مهندس اکبری مدیرعامل شرکت سیمان نهاوند و برخی از مدیران و سرپرستان بخش های مختلف داخلی نیز حضور داشتند و توضیحات لازم در خصوص فعالیت حوزه های بازدید شده ارائه گردید.

همچنین در ادامه جلسه ای با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیریت کارخانه و سرپرستان واحدها در محل ساختمان اداری برگزار شد.
در این جلسه مهندس اکبری ضمن ارائه ی گزارش جامعی از روند فعالیت شرکت، به وضعیت رکود در بازار سیمان اشاره کرد و اظهار داشت: علیرغم وجود رکود در بازار سیمان طی سال های گذشته، به لطف خدا شرکت سیمان نهاوند روند رو به رشدی را شاهد بوده است.

مدیرعامل سیمان نهاوند با بیان اینکه استراتژی کاهش بهای تمام شده محصول، افزایش فروش با دست یابی به بازارهای پایدار و جدید، تنوع محصول و … از عوامل رشد این واحد تولیدی بوده است، افزود: علاوه بر این، بهره مندی سیمان نهاوند از نیروی انسانی متخصص و متبحّر که به عنوان بازوی توانمند این مجموعه فعالیت می کنند از عوامل مهم موفقیت شرکت بوده است.
در پایان نیز اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان نهاوند ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته، راهکارهایی جهت رفع برخی مشکلات موجود و تثبیت روند رو به رشد شرکت ارائه کردند.