خبر: حضور فعال صنایع سیمان گیلان سبز دربین صنایع برتر حوزه انرژی

خبر: حضور فعال صنایع سیمان گیلان سبز دربین صنایع برتر حوزه انرژی : عنوان 
1396/06/25 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان گیلان سبز، در همین ارتباط در مورخ ۱۵ شهریور ماه سال جاری نشست تخصصی با حضور متخصصان حوزه انرژی در صنایع برگزار شد که نمایندگان این شرکت همراه با سایر نمایندگان هلدینگ سیمان تهران و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز حضور داشتند.

این جلسه  با هدف ایجاد امکانی برای انتقال مطالب در خصوص الگوی جدید ارزیابی جایزه ملی مدیریت انرژی که بر اساس نتایج عملیات اجرایی ارزیابی های صورت گرفته در دوره قبلی و با حضور کلیه مدیران انرژی شرکت های متقاضی و نیز برخی از انجمن های تخصصی در محل ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی تشکیل گردید، به مدت یک روز ادامه یافت.
در این جلسه سعی گردید تا با انتقال تجربیات بین مدیران محترم انرژی شرکت کننده در این جلسه، امکان افزایش دانش در زمینه های مختلف مرتبط با ارزیابی جایزه بوجود آید.

در ادامه با ارائه توضیحات لازم و پاسخگویی به سوالات و نیز ارائه مثال های عملی، ابهامات شرکت کنندگان برطرف گردیده و آمادگی لازم برای ادامه فعالیت های مرتبط با جایزه از جمله تکمیل فرم های مرتبط و نیز ارزیابی در سایت، ایجاد گردید