خبر: بازدید مدیر عامل سیمان پیوندگلستان از پروژه های عمرانی روستای کمال آباد گالیکش

خبر: بازدید مدیر عامل سیمان پیوندگلستان از پروژه های عمرانی روستای کمال آباد گالیکش : عنوان 
1396/07/01 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان پیوند گلستان، پیرو برنامه های رعایت حسن همجواری و مساعدت به پروژه های عمرانی روستاهای همجوار کارخانه، این بار روز سه‌شنبه بیست و هشتم شهریور ماه مهندس رئیسی مدیریت عامل شرکت سیمان پیوندگلستان به همراه مدیریت کارخانه مهندس فرهادی به همراه شوراهای اسلامی و دهیار این روستا و تعدادی از معتمدین از وضعیت پیشرفت پروژه ها و زیر ساخت های روستای کمال آباد بازدید به عمل آوردند.

قابل ذکر است مدیریت شرکت سیمان پیوندگلستان بارها برنامه های عمرانی این روستا را با اعطای سیمان مساعدت کرده است. مسئولین روستا و معتمدین ضمن تشکر و قدردانی از مدیریت شرکت سیمان پیوندگلستان ابراز امیدواری کردند که مساعدتهای این کارخانه تداوم داشته باشد.