تسنیم: تغییری در تعرفه صادرات سیمان به بازار عراق ایجاد نشده است

تسنیم: تغییری در تعرفه صادرات سیمان به بازار عراق ایجاد نشده است : عنوان 
1396/07/01 : تاریخ انتشار

با بیان اینکه بودجه کل عراق حدود 96 هزار میلیارد دینار است، اظهار کرد: از این میزان حدود 12 هزار میلیارد دینار به بخش عمرانی اختصاص دارد که تشدید جنگ و حضور داعش باعث شده بود تا همین منابع هم صرف تجهیز نیروهای نظامی شود اما امروز که حجم درگیری در این کشور کاهش پیدا کرده به‌طور حتم منابع به سمت عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور هدایت می‌شود که در این شرایط نیاز عراق به سیمان افزایش خواهد یافت. این کارشناس سیمان با اشاره به اینکه باید از شرایط افزایش تقاضای سیمان در بازار عراق استفاده کنیم، گفت: میزان تولید سیمان در ایران حدود 65 تا 66 میلیون تن است که 15 میلیون تن از این رقم صادر می‌شود. وی با بیان اینکه هنوز گشایشی در تغییر تعرفه سیمان صادراتی ایران به بازار عراق صورت نگرفته است، افزود: با وجود اعمال تعرفه‌های بالا برخی صادرکنندگان برای از دست ندادن بازار خود اقدام به صادرات سیمان به عراق می‌کنند که میزان آن به‌صورت سالانه 2 تا 3 میلیون تن است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، تولیدکنندگان ایرانی در مقطعی به دلیل مازاد تولید، سیمان‌های خود را با قیمت ارزان به بازار عراق صادر می‌کردند که این موضوع باعث شد کارخانه‌های عراقی احساس خطر کرده و از دولت خود درخواست کنند تا تعرفه بالاتری را برای سیمان ایران لحاظ کند به نحوی که هم اکنون تعرفه صادرات سیمان به عراق 45 درصد است اما تعرفه صادرات سیمان عربستان به عراق حدود 17 درصد اعلام شده است.