برنا: تامین 17.5 میلیون یورو سرمایه ارزی طرح سیمان سفید ازنا

برنا: تامین 17.5 میلیون یورو سرمایه ارزی طرح سیمان سفید ازنا : عنوان 
1396/07/04 : تاریخ انتشار

به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛صفی خانی در جمع خبرنگاران  با بیان اینکه مابقی اعتبار باید توسط خود سرمایه گذار تامین شود، افزود: قرار است یکهزارو 500میلیارد ریال در طرح سیمان ازنا سرمایه گذاری صورت گیرد.

وی افزود: با دادن ال سی از بانک، ماشین آلات این کارخانه از خارج از کشور وارد و همزمان مشکل معدن و پروانه اکتشاف این طرح برطرف می شود.

صفی خانی تصریح کرد: سرمایه گذار باید محل مورد نظر را مشخص و تحویل بگیرد و پس از آن تجهیز کارگاه کند.

وی بیان داشت : مراحل بانکی این طرح اجرایی شده و تنها مشکل مشخص شدن زمین و اجرای آن مانده است.

صفی خانی گفت: شروع عملیات اجرایی احداث کارخانه سیمان سفید زاگرس ازنا با حجم سرمایه‌گذاری یکهزارو 500میلیارد ریال و اشتغال 100 نفر نیز در دستورکار است