رادیوسهام: انتشار دو گزارش متفاوت از شرکت سیمان کردستان

رادیوسهام: انتشار دو گزارش متفاوت از شرکت سیمان کردستان : عنوان 
1396/07/05 : تاریخ انتشار


شرکت سیمان کردستان اصلاحیه گزارش عملکرد ۹ ماهه سال مالی جاری را با افزایش زیان ارایه کرد و در مقابل آن در اصلاحیه اولین بودجه سال مالی آینده زیان برآوردی را به سود تبدیل کرد.
 به گزارش رادیوسهام ،  شرکت سیمان کردستان با سرمایه ۱٫۲۰۰ میلیارد ریال که پیشتر گزارش عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۶ را با زیان ۱۰۶ ریالی ارایه کرده بود، در اصلاحیه گزارش دوره مذکور زیان ۱۹۱ ریالی پیش بینی کرد. “سکرد” طی دوره عملکرد ۹ ماهه سال مالی ۹۶ با تحقق زیان ۱۶۰ ریالی حدود ۸۴ درصد از زیان برآوردی ۱۹۱ ریالی را پوشش داده است.

این مجموعه دلیل این امر را ناشی از بروز مشکلاتی در فرایند فروش ساختمان دفتر مرکزی برشمرده و عنوان کرده که  پیش بینی انجام شده بابت فروش ساختمان دفتر مرکزی در سال مالی ۹۶ به دلیل مشکلات ناشی از اخذ پایان کار شهرداری تا این تاریخ امکان پذیر نبوده است. از این رو، مبلغ پیش بینی شده بابت سود ناشی از فروش ساختمان در سال جاری نامشخص تلقی می شود.

در مقابل اما، شرکت سیمان کردستان اصلاحیه اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۷ را نیز اصلاح کرد و در گزارش جدیدش زیان برآوردی ۵۴ ریالی را به پیش بینی سود ۴۶ ریالی تغییر داد