خبر: صنعت سیمان نیز به جمع صنایع دارای قرارداد دوجانبه برق پیوست

خبر: صنعت سیمان نیز به جمع صنایع دارای قرارداد دوجانبه برق پیوست : عنوان 
1396/07/10 : تاریخ انتشار

با انعقاد این قرارداد، شرکت سیمان اصفهان به عنوان خریدار، ۱۶ و نیم مگاوات از برق مورد نیاز خود در هر ساعت را از  (نیروگاه قم) تامین می‌نماید.

این قرارداد از مهر ماه سال جاری و برای مدت یکسال اجرایی شده است.

با انعقاد این قرارداد به عنوان یازدهمین قرارداد دو جانبه برق در کشور، مجموع ظرفیت قراردادهای دوجانبه فعال در صنعت برق به ۱۰۲۰ مگاوات افزایش یافت