خبر: اقدام زیست محیطی سیمان ایلام در راستای حفظ منابع آبی کوه های مانشت

خبر: اقدام زیست محیطی سیمان ایلام در راستای حفظ منابع آبی کوه های مانشت : عنوان 
1396/07/12 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان ایلام، در روز های ۳۰ و ۳۱ شهریور ماه با همکاری تعدای از پرسنل شاغل در سیمان ایلام و مردم دهستان کارزان در حرکتی خداپسندانه و در راستای کمک به محیط زیست و حفظ و احیای منابع آب منطقه اقدام به لایه روبی ،نظافت و ترمیم دو حلقه از چاهای کوه مانشت نمودند.

گفتنی است که این چاه ها از منابع آبی مهم و اصلی موجود در کوه مذکور جهت آبشخور حیوانات می باشد که نقش بسزایی در حفظ و بقای حیوانات و تنظیم اکو سیستم منطقه دارد که جا دارد از زحمات مردم منطقه و همکاران تلاشگر سیمان ایلام آقایان عباس قهرماتیان ،رضا مامی زاده ،صادق مامی زاده ،خلیل مامی زاده ،اصغر مامی زاده ،محسن مامی زاده ،مجید بیگلری و حمید ترجمان تشکر و قدردانی نمود.