امتداد: فاز ۴ کارخانه سیمان شهرستان دورود راه‌اندازی شود

امتداد: فاز ۴ کارخانه سیمان شهرستان دورود راه‌اندازی شود : عنوان 
1396/07/12 : تاریخ انتشار

مجید کیانپور در گفت‌وگو با خبرنگار امتداد در دورود، به لزوم ایجاد فاز چهارم کارخانه سیمان شهرستان دورود تأکید کرد و اظهارداشت: راه‌اندازی فاز چهارم کارخانه سیمان دورود علی رغم پیگیری‌های زیاد هنوز به نتیجه نرسیده است. نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با وضعیت این کارخانه مطرح کرده که با توجه به اینکه خودم آن را کلنگ زنی کرده‌ام ضروری است که جلسه‌ای بگذاریم و آن را تعیین تکلیف کنیم تا اجرایی شود. ما منتظر هستیم وزیر کار وضعیت این کارخانه را شخصاً پیگیری و به نتیجه برساند. وی بیان کرد: گفته می‌شود سیمان جزء صنایع اشباع کشور است و ما توسعه نداریم در حالی که باید گفت ما به‌دنبال توسعه این کارخانه نسیتیم بلکه دنبال فاز جایگزین هستیم. بیش از 60 سال از بهره‌برداری کارخانه سیمان دورود می‌گذرد و از آنجا که تکنولوژی این کارخانه قدیمی شده است دیگر از نظر قیمت تمام شده قابلیت رقابت با شرکت‌های سیمانی جدید را ندارد. کیانپور به ضرورت به‌روز کردن تکنولوژی کارخانه سیمان و احداث طرح جایگزین آن تأکید کرد و اظهارداشت: سیمانی که برند شهرستان دورود و استان لرستان است باید تعیین تکلیف شود و بتواند همچنان به حیات صنعتی خود ادامه دهد چون بیش از 1000 شغل مستقیم و بیش از 2000 شغل غیر مستقیم ایجاد کرده است

مجید کیانپور در گفت‌وگو با خبرنگار امتداد در دورود، به لزوم ایجاد فاز چهارم کارخانه سیمان شهرستان دورود تأکید کرد و اظهارداشت: راه‌اندازی فاز چهارم کارخانه سیمان دورود علی رغم پیگیری‌های زیاد هنوز به نتیجه نرسیده است. نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با وضعیت این کارخانه مطرح کرده که با توجه به اینکه خودم آن را کلنگ زنی کرده‌ام ضروری است که جلسه‌ای بگذاریم و آن را تعیین تکلیف کنیم تا اجرایی شود. ما منتظر هستیم وزیر کار وضعیت این کارخانه را شخصاً پیگیری و به نتیجه برساند. وی بیان کرد: گفته می‌شود سیمان جزء صنایع اشباع کشور است و ما توسعه نداریم در حالی که باید گفت ما به‌دنبال توسعه این کارخانه نسیتیم بلکه دنبال فاز جایگزین هستیم. بیش از 60 سال از بهره‌برداری کارخانه سیمان دورود می‌گذرد و از آنجا که تکنولوژی این کارخانه قدیمی شده است دیگر از نظر قیمت تمام شده قابلیت رقابت با شرکت‌های سیمانی جدید را ندارد. کیانپور به ضرورت به‌روز کردن تکنولوژی کارخانه سیمان و احداث طرح جایگزین آن تأکید کرد و اظهارداشت: سیمانی که برند شهرستان دورود و استان لرستان است باید تعیین تکلیف شود و بتواند همچنان به حیات صنعتی خود ادامه دهد چون بیش از 1000 شغل مستقیم و بیش از 2000 شغل غیر مستقیم ایجاد کرده استhttp://www.emtedadnews.com/722369/%D9%81%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87/