خبر: برگزاری دوره آموزشی ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه ‏IMS‏ در شرکت سیمان فارس

خبر: برگزاری دوره آموزشی ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه ‏IMS‏ در شرکت سیمان فارس : عنوان 
1396/07/15 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان فارس طی این دوره ۳۰ نفر از کارشناسان واحدهای ستادی و تولیدی که در طول سه ماه گذشته با مفاهیم IMS  آشنا شده بودند آموزش ممیزی این سیستم مدیریتی را دیده و آماده ممیزی داخلی شدند.

قابل ذکر است که استاد این دوره آقای دکتر غلامعلی مقصود بیگی  از ارزیابان برجسته سیستم های مدیریت بودند.