خبر: افزایش صادرات مصنوعات سنگ و سیمان

خبر: افزایش صادرات مصنوعات سنگ و سیمان : عنوان 
1396/07/16 : تاریخ انتشار

مدیر کل گمرک استان اصفهان گفت: نیمه نخست امسال ۱۹۰ هزارتن مصنوعات سنگ، گچ،سیمان ، آجر و بلوک های سیمانی به ارزش ۳۸ میلیون دلار به خارج ازکشور صادر شده است.

اسدالله احمدی ونهری وزن این محصولات صادر شده از این استان را ۵۸ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بیان کرد و افزود: عراق وافغانستان کشورهای هدف صادرات این مصنوعات است.

امسال دو میلیون و ۶۴ هزار تن کالا به ارزش ۷۳۶ میلیون و ۸۳۱ هزار دلار از استان اصفهان به خارج ازکشور صادر شده است.