خبر: صادرات ۱۱ میلیون دلاری سیمان از تاجیکستان به افغانستان

خبر: صادرات ۱۱ میلیون دلاری سیمان از تاجیکستان به افغانستان : عنوان 
1396/07/16 : تاریخ انتشار

وزیر حمل و نقل تاجیکستان میگوید که در سه ماه نخست امسال در مقایسه با سه ماه نخست سال گذشته، تعاملات تجاری میان تاجیکستان و افغانستان دو برابر شده است. خدایار خدایار زاده بیک، وزیر حمل و نقل تاجیکستان که در رأس یک هیئت ده نفری چندی پیش به کابل رفته است، ششمین موافقتنامۀ اقتصادی و بازرگانی را با مقامهای افغان امضا کرد.

به گفتۀ وی، درسه ماه نخست امسال تاجیکستان به میزان ۷۴ میلیون دلار به افغانستان صادرات داشته است که از این میان بیش از ۱۱ میلیون دلار آن‏ به  صادرات سیمان اختصاص دارد. وزیر حمل و نقل تاجیکستان، اکنون افغانستان را یکی از شرکای مهم بازرگانی تاجیکستان می‏داند و گفته است که کشورش علاقمند است که در بخش زیربناهای حمل و نقل و پست های تولید برق با افغانستان همکاری نماید.

وی در این باره افزود: «گسترش روابط تجاری بین افغانستان و تاجیکستان، بدون شک زمینه ای را برای افزایش درآمدها فراهم می‏سازد».

ازسویی هم، عبدالستارمراد، وزیر اقتصاد افغانستان گسترش همکاریهای اقتصادی و بازرگانی میان افغانستان و تاجیکستان را به سود هر دو کشورمیداند.

وی میگوید که در «ششمین موافقتنامه اقتصادی و بازرگانی افغانستان و تاجیکستان» دو کشور به گسترش همکاریها دربخش‏های  زیر ساختهای حمل و نقل، تعاملات بازرگانی، افزایش صادرات و بهبود رشد اقتصادی در دو کشور توافق کردهاند.

عبدالستارمراد در ادامه افزود: «این توافقنامه، میتواند در بهبود روابط فرهنگی، اقتصادی و بازرگانی برای دوکشور فرصتهای بیشتری را فراهم سازد و ما تلاش داریم که با عملی ساختن پروژههای توسعه، زمینههای بهبود اقتصادی دو کشور را فراهم سازیمدرهمین حال، وزیر حمل و نقل تاجکیستان می‏گوید که کشورش متعهد است تا برای بهبود روند ترانزیت کالاهای افغانستان از راه این کشور به اروپا و چین زمینههای بهتری را فراهم سازد.

وی تأکید میکند که درحال حاضر، افغانستان شرایط مناسب تری را برای ترانزیت کالاهای تاجیکستان به بازارهای هند، ایران و ترکیه فراهم ساخته است